GEOMORFOLÓGIA , NÁZVOSLOVIE, GEOLÓGIA

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

https://uzemia.enviroportal.sk/main/list/page/1

Slovenské naj...

https://www.slovakiasite.com/sk/geografia.php

Poznaj Slovensko - prírodné rezervácie, CHKO...

Všeobecne  https://www.poznajslovensko.sk/   Národné parky chránené krajinné oblasti  https://www.poznajslovensko.sk/narodne-parky-a-chko

Horniny v hlavných geologicko tektonických jednotkách

https://www.infoweby.sk/veda-vyskum/geologia/69-charakteristicke-horniny-hlavnych-geologicko-tektonickych-jednotiek

Rieky na Slovensku

https://www.slovakiasite.com/sk/rieky.php

Zoznam obcí na Slovensku

Informácie o vyšších územných celkoch, obciach  https://portal.gov.sk/portal/sk/Default.aspx?CatID=104&parent=70

Mapy Slovenska papierové - kladačská zostava

https://www.panorama.sk/go/map/index3.asp?lang=sk&sv=2&mc=21

Mapa oblastí HS

https://www.horska-sluzba.sk/index.php?s=mapa

Tektonické schéma Slovenska

https://www.mineraly.sk/files/lok/geologiaSR.jpg

Geomorfologická mapa Slovenska

Máš tu geomorfologickú mapu Slovenska, aby si sa vedel zorientovať. Klikaním ti zobrazí oblasť.

1 | 2 >>