MURPHY

Zákony schválnosti, čo iste poznáš.

Zákon o vyrúbaných stromoch

Vyrúbané stromy zásadne padajú kolmo na turistický chodník.

Zákon veľkosti

Žiaden batoh nie je dosť veľký, na to aby si tam mohol ešte napchať ďalšiu hromadu zbytočností.

Zákon nemennosti

Batoh je ťažký úmerne s pribúdajúcimi kilometrami.

Zákon dôslednosti

Zásadne vždy trafíš do cieľa. Ak nie, vždy ide o nejaké nepriaznivé zhody okolností, ale len proti tebe.

Zákon fyzičky

Vždy si v kondícií, len teraz si si na potvoru nakládol priťažký batoh.

Zákon 10, 12, 52

Nevypiješ. Ale pravidelne si potom hovoríš. Už nevypijem!

Zákon pitného režimu

Posledná voda počas túry je v zásade až v cieli.

Zákon duplicity

Počas túry nenájdeš ani vodu ani pivo. Potom po túre na chate máš zrazu oboje.

 

Aktualizované